Cora Van Nieuwenhuizen Kinderen
Cora Van Nieuwenhuizen Kinderen

Cora Van Nieuwenhuizen Kinderen-Een Nederlandse politicus, Cornelia “Cora” van Nieuwenhuizen-Wijbenga is lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Van 2017 tot 2021 was ze drie jaar minister van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte Derde en in 2021 een korte periode als minister van Economische Zaken en Klimaat (ad interim).

Na bij de verkiezingen van 2014 in het Europees Parlement te zijn gekozen, is Van Nieuwenhuizen sindsdien lid van het Europees Parlement. Jeroen van Wijngaarden nam na haar pensionering haar plaats in de Tweede Kamer in.

Haar politieke partij, de ALDE (Fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa), was vertegenwoordigd in de Commissie economische en monetaire zaken, waar zij (naast Sylvie Goulard) adjunct-coördinator was voor de beleidsstandpunten van haar fractie. Ze diende als rapporteur van de commissie over financiële technologie tijdens haar ambtstermijn daar.

Later, in 2015, werd ze benoemd tot lid van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van soortgelijke aard of met hetzelfde effect, waar ze sindsdien lid van is geweest. Haar andere verantwoordelijkheden waren onder meer het dienen als vice-voorzitter van de delegatie van het parlement voor de betrekkingen met India.

Naast haar commissietaken was Van Nieuwenhuizen lid van de Intergroup on Long-Term Investment and Reindustrialization van het Europees Parlement en van de Intergroup on LGBT Rights and Equal Opportunities van het Europees Parlement.

De voornaamste interesses van Van Nieuwenhuizen lagen op het gebied van luchtvaart, vervoer over water en energiebeleid. Ze was lid van het Europees Parlement totdat ze werd benoemd tot lid van de Nederlandse regering.

Van Nieuwenhuizen is sinds 26 oktober 2017 minister van Infrastructuur en Waterstaat in het derde kabinet van premier Mark Rutte. Tijdens haar ambtstermijn was een van de meest omstreden beleidsdiscussies over de opening. van Lelystad Airport naar de commerciële luchtvaart.

Cora Van Nieuwenhuizen Kinderen
Cora Van Nieuwenhuizen Kinderen

De val van het kabinet-Rutte, met het aftreden van Eric Wiebes tot gevolg, was voor haar aanleiding om op 15 januari 2021 de nevenfunctie van minister ad interim van Economische Zaken en Klimaat op zich te nemen, tot staatssecretaris Bas van ‘t Wout werd op 20 januari 2021 aangesteld als zijn vervanger.

Leave a comment

Your email address will not be published.