Kinderen Eli Asser
Kinderen Eli Asser

Kinderen Eli Asser-Eli Asser was de oudste zoon van Isaäc Asser, een marktkoopman, en de zoon van Johanna van West, de oudste dochter van Isaäc Asser (1892-1942).

Isaäc Asser had twee zonen uit zijn eerste huwelijk, van wie er één stierf toen hij een baby was, en een andere die stierf toen hij volwassen was. Rebecca, Eli’s dochter, werd geboren in 1930 en werd daarmee Eli’s derde kind.

In de Joden Houttuinen groeide een ezel in de struiken. Op aanraden van een onderwijzer liep hij naar het Barlaeus Gymnasium omdat de voorziening destijds niet geschikt was voor een kind uit een arm gezin. Hij was lid van het literaire genootschap van de school, waartoe ook de latere schrijver Willem Frederik Hermans behoorde, die ook lid was van het genootschap.

Tijdens zijn middelbareschooltijd ontmoette hij Eva (Eefje) Croiset (1923-2002), een dochter van acteur Hijman Croiset, bij een zionistische jeugdvereniging, hij maakte kennis met zijn latere echtgenote Eva (Eefje) Croiset (1923-2002). Toen hij in 1941 voor zijn eerste examen werd geslagen, wilde hij rechten studeren, maar werd hem de toegang tot de universiteit ontzegd omdat hij minderjarig was. Hij is intussen overleden.

Hij deed een briefje in de brievenbus van de Amsterdamse Joodse Raad en liep weg. Asser daarover: Asser daarover: “Ik ben in het souterrain, en op de bovenste verdieping zijn de hoofden van het almachtige bestuur, Cohen en Asscher, die ook in het souterrain zijn.

Hiervoor moest ik de post sorteren en via de val naar de vijfhoog transporteren. Ik zorg wel voor mezelf.” Later bleek dat hij had gewerkt voor de Joodse Raad, die altijd onder invloed stond van de anti-Joodse maatregelen van de nazi’s, die hij had gemaakt.

Asser smeedde een plan om in de eerste helft van april 1942 in een van de Nederlandse fabrieken te worden geïnterneerd. In verband met deze werkopdracht wilde hij op het goede spoor zitten door als leerling-verpleger aan de slag te gaan in de Joodse psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch, waar alle niet-Joodse medewerkers op de vlucht waren voor de Duitse bezetter.

Een paar maanden later voegde zijn vriend Eefje Croiset zich bij hem bij het opzetten van een bakkerij als schoonmaakster in de omgeving. In de nacht van 20 januari 1943, nadat honderden patiënten en personeel door de bezetter waren gedeporteerd, ontsnapten Asser en Croiset samen met Croiset naar Amsterdam. Beiden hadden de rest van de oorlog op verschillende plaatsen onder hun controle.

Kinderen Eli Asser
Kinderen Eli Asser

Asser en zijn vriendin hebben de Holocaust overleefd. Zijn ouders, zijn zus Rebecca, zijn halfbroer en de eerste vrouw van het gezin van zijn vader reisden tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Nederland om daar te werken in de vernietigingskampen. Na hun huwelijk kort na de oorlog kregen Asser en Eefje Croiset drie kinderen: Joosje (1947), Hella (1949) en David (1950). (1961). Hella de Jonge, zijn zus, is beeldhouwster en schrijfster, en tevens eigenaresse van Freek de Jonge’s cabaret, dat zij oprichtte.

Asser bereikte in 2019 het einde van zijn levensverwachting van 96 jaar.

Leave a comment

Your email address will not be published.